3. Reklama – rinkodaros komunikacijos priemonė. Reklamos vieta rinkodaroje Rinkodaros planų rūšys

13/07/2012 14:50

3. Reklama – rinkodaros komunikacijos priemonė. Reklamos vieta rinkodaroje
Rinkodaros planų rūšys

„Iš viršaus į apačią”
Situacijos analizė Tikslai Strategija Taktika/os
“Iš apačios į viršų”
Marketingo rezultatai Strategija Taktika/os
Verslo plėtros koncepcijos i reklama:
• Gamybos tobulinimo
• Reklama nesvarbi, tik informacinė priemonė. Gamintojas neskatinamas tobulinti komercinių ryšių. Pirkėjas pats rodo iniciatyvą įsiyti prekę – pardavėjo rinka. Tobulinamas gamybos procesas [daug pagaminti]
• Prekės tobulinimo
• Atsirado pereinant į pirkėjų rinką. XIX a. 2 pus. – XX a.pr. Reklamai – pagalbinis informacijos teikimo vaidmuo.
• Pardavimo tobulinimo
• Orientacija į prekės pardavimo technologijų tobulinimą. Taikant šią koncepciją rinkos valdyme agresyvi reklama kartu su tiesioginio pardavimo metodais ir gausybe pardavimo skatinimo priemonių užtikrino rinkos plėtrą. Reklamai skiriama centrinė vieta, vartotojų reikmės, poreikiai ir paklausa atsidūrė antrame plane. Agresyvi reklama pirkėjams pradėjo kelti atvirkštinę reakciją – nenorą pirkti. Reklama, be glaudaus ryšio su kitais rinkos elementais, tapo menkai efektyvi ir nerezultatyvi priemonė. Sakoma, kad reklama skatina geros prekės pardavimą, o blogos – pagreitintą žlugimą. Ji padeda vartotojui greičiau susivokti situacijoje ir išsiaiškinti, kokių savybių prekė turi ir kokių neturi.
• Marketingo tobulinimo koncepcija.
• Gaminti tai, ką galima parduoti – tenkinti vartotojo poreikius. Visi marketingo elementai tarpusavyje priklausomi ir pasiekiamas sinerginis efektas – bendrai veikiančių veiksnių suma duoda didesnį efektą negu pavienių veiksnių suma. Reklama efektyviausiai pradėjo veikti kaip marketingo komplekso dalis. Prisotinta rinka.
• Socialinis – etinis marketingas.
• Siekiama verslo tikslų, tenkinant vartotojų poreikius, kartu atsižvelgiant į visuomenės interesus. Reklamos svarba išlieka identiška, bet aiškiau įvardijami komercinės reklamos socialiniai efektai.
• Integruoto marketingo komunikacijų (IMK) sistema.
• Vieningas organizacijos kompleksas, jungiantis komunikacijos dalyvius, kanalus ir būdus. Ši strategija turi įtakos ir reklamai, kuri pirmiausia nukreipiama taip, kad palengvintų pirkėjui sprendimų priėmimą. Tikslas – sukurti naudingą reklamą ir ją suderinti su vartotojo reikmėmis. Tai padeda reklamą koordinuoti su kitais marketingo komplekso elementais, tad didėja tikimybė, kad ji bus sėkminga.
Reklama yra vienas iš daugelio marketingo (rinkodaros) instrumentų, naudojamų lygiaverčiams mainams pasiekti. Jos reikšmė keičiasi, keičiantis verslo požiūriui, ir priklauso nuo to, kokie naudojami kiti rinkos elementai, sudarantys marketingo kompleksą. Tai prekė/paslauga, jos kaina, paskirstymas ir rėmimas. Reklamos svarba labai skirtinga, priklauso nuo prekių ar paslaugų ypatumų. Įmonė pasirenka, kuriam elementui teikti daugiausia dėmesio. Kiekviename jų reklamos vaidmuo svarbus.
Reklama ir prekė. Pabrėžiamas prekės/paslaugos išskirtinumas iš kitų. Reklamos žinutės bei reklamos atlikimo būdai turi skirtis nuo konkurentų. Tuos skirtumus turi pajusti ir į juos reaguoti vartotojas. Prekė yra utilitarių ir simbolinių vertybių rinkinys, skirtas funkcinėms, socialinėms, ekonominėms ir kitoms vartotojo reikmėms tenkinti. Gebėjimas analogiškų prekių rinkoje sukurti vartotojui įsivaizduojamus skirtumus prekės diferencijavimo strategiją padaro labai populiarią, o prekės ženklo, reklamos ir pakuotės naudojimo efektyvumą labai svarbiu akcentu. Prekės pakuotė – vienas svarbiausių vizualios reklamos atributų. Pagal pakuotę prekė atpažįstama parduotuvėje, atpažįstamas gamintojo prekės ženklas, vertinama kokybė, etc. Pakuotė sukuria papildomą prekės vertę. Nuo pakuotės didele dalimi priklauso ir pardavimo sėkmė. Patrauklumas.
Reklama ir kaina. Prekės ar paslaugos kaina yra svarbi, todėl stengiamasi reklamuoti produktų kainas. Dažnai tai vienas svarbiausių akstinų, sužadinančių prekės paklausos augimą ar smukimą. Reklama turi didelį poveikį skatinant pirkti prekes sumažintomis kainomis arba išpardavimo metu.
Reklama ir paskirstymas. Paskirstymo būdų ir kanalų pasirinkimas – labai svarbus marketingo komplekso elementas. Galimas tiesioginis ir netiesioginis paskirstymas. Kai tiesiogiai parduodama, gamintojas kontaktuoja su vartotoju be tarpininkų, dažnai kaupiami nuolatinių klientų duomenys, su jais bendraujama elektroninių ar paprastu paštu, internetu, telefonu, siuntinėjama reklaminė medžiaga – prekių katalogai. Priklausomai nuo pardavimo tarpininkų skaičiaus, skiriamos trys paskirstymo strategijos:
• Intensyvaus paskirstymo kasdienio vartojimo prekės. Reklama skleidžiama visomis žiniasklaidos priemonėmis ir stengiamasi skatinti jų vartojimą. Išlaidas dengia gamintojas.
• Atrankinio paskirstymo prekės paskirstomos ribotam tarpininkų skaičiui. Reklamoje pabrėžiamos pardavimo vietos ir sąlygos, moka ir gamintojas, ir tiekėjas [nes ir jį reklamuoja].
• Išskirtinio/ekskliuzyvinio paskirstymo kai tam tikroje teritorijoje ta preke prekiauja tik vienas tarpininkas. Gamintojas su pardavėju turi tiesioginius ryšius, pardavėjas dengia didžiąją reklamos išlaidų dalį.
Priklausomai nuo jų pasirenkamas ir reklamos būdas ir jos skleidimo priemonės. Prekių gamintojai, pagrindinę prekių dalį paskirstantys tarpininkams, daugiausia jiems ir reklamuoja specialiais reklamos skleidimo kanalais. Galutiniam vartotojui dažniausiai skiriama tik prekės vardo, įmonės įvaizdžio reklama. Dažnai rengiamas kooperuotos reklamos kampanijos, kurioms lėšų skiria ir gamintojai, ir tarpininkai.
Reklama ir rėmimas. Rėmimą sudaro: reklama, RSV, pardavimo skatinimas, tiesioginis pardavimas. Visi jie sudaro marketingo komunikacijų kompleksą. Didelis pardavimo skatinimo talkininkas yra reklama. Atskiroms prekėms ar paslaugoms reikia skirtingo reklamavimo būdo, jos intensyvumo ir skleidimo priemonių. Tai lemia paklausos intensyvumas, būtinumas reklamuojamą prekę išskirti iš visos prekių gausos, nepačiuopiamų prekės savybių išaiškinimas vartotojui, emocinio patrauklumo sukūrimas, reklamai skiriamų lėšų kiekis.

Atgal

Kontaktai

SEO MAMA
Kaunas, Lithuania

© 2009-2023 www.evelinos.info visos teisės saugomos. Visos rinkodaros, marketingo, seo paslaugos

Create a free websiteWebnode