41. Demonstracinė reklama.

13/07/2012 15:22

Demonstracinė reklama.
Demonstracinės reklamos formos. Demonstracinė reklama yra viena naujausių reklamos formų, padedančių įmonėms patraukliai pristatyti savo įmonę ar produktą vartotojams. Demonstracinės reklamos dėka vartotojai gali daug geriau pažinti produktą, įvertinti teigiamas produktų charakteristikas ar daugiau sužinoti apie įmonę, kuri pasirenka šią reklamos priemonę. Demonstracinė reklama skirstoma į šiuos porūšius: Parodos (Parodos – pardavimai; Parodos – peržiūros; Parodos - ekspozicijos); Mugės Pristatymai; Degustacijos; Nemokami seminarai; Demonstravimas (Prekių veikimo demonstravimas; Madų demonstravimas); Nemokamas pavyzdžių dalijimas.(Prekių dalijimas; Suvenyrų dalijimas.) parodos, mugės. Mugės — tai tam tikroje nustatytoje vietoje periodiškai rengiama prekyba. Mugių veikla glaudžiai susijusi su rinkos tyrimais, pirkėjų poreikių analize, prekės, skirtos tam tikram rinkos segmentui, kūrimu, optimalios kainos parinkimu, prekių judėjimo reguliavimu ir reklamavimu. Mugių reikšmė ekonomikoje yra labai svarbi. Jos rengiamos tokiais makroekonomikos tikslais: Demonopolizacija gamybos srityje (panaikinti monopoliją, kad negamintų vienas žmogus, pavyzdys— AB „Telekomas"); Įmonių, organizacijų ir pavienių asmenų aprūpinimo jiems reikalingomis prekėmis gerinimas; Prekių deficitų mažinimas; Geros kokybės prekių gamybos tobulinimas ir didinimas, atsižvelgiant į paklausą; Gamintojų, vartotojų ir tarpininkaujančių organizacijų suderintas sprendimų dėl produkcijos gamybos ir pristatymų priėmimas; Nepanaudotos produkcijos ir antrinių išteklių, netinkamų medžiagų ir gaminių įtraukimas į ūkinę veiklą; Tarpregioninių produkcijos mainių operacijų aktyvinimas; Naujų prekės rūšių reklamavimas ir jų paklausos formavimas; Informacinio, komercinio pobūdžio ir tarpininkavimo paslaugų teikimas. Pagal dalyvių mastą mugės skirstomos į: Tarptautines, Regionines, Vietines. mugės specializaciją skiria 10 pagrindinių jos tipų: Žemės ir miškų ūkio; Pramoninių prekių, maitinimo įmonių, viešbučių ir jų įstaigų; Tekstilės, drabužių, avalynės, odos gaminių ir jų įrangos; Visuomeninių darbų ir jų įrangos; Būsto, buities ir jų įrangos; Sveikatos apsaugos, higienos ir apsaugos, saugumo technikos; Transporto ir jo įrangos; Informatikos, ryšių priemonių, organizacinės technikos ir knygų; Sporto, poilsio; Prekybos įrangos ir buitinių paslaugų bei jų įrengimų. Vis didesnę reikšmę įgauna didmeninės mugės, nes jos didžiausią dėmesį suteikia pardavimų sistemos plėtros procesui, mugėje pateikiant ir demonstruojant firmos gaminius bei naujas prekes, kuriant naujus paskirstymo kanalus. Paroda ir mugė yra labai panašūs renginiai, nes būtent parodos ir kilo iš mugių - skirtumas yra tas, kad mugė yra labiau orientuota į pardavimus, o paroda yra daugiau reklaminio - prestižinio pobūdžio. Parodos skirstomos į šiuos pagrindinius tipus pagal organizavimo lygį ir specializaciją: Tarptautinės parodos (šakinės, specializuotos, pravedamos simpoziumo); Nacionalinės parodos; Konkrečios šalies mokslo ir technikos dienos ar savaitės; Jubiliejinės parodos; Parodos - simpoziumai; Įvairių firmų katalogų parodos; Parodos, ruošiamos atskirų firmų siūlymu, siekiant didinti paklausą tam tikroje rinkoje. Jei parodą lanko didelė auditoriją, gamintojams sudaroma geros galimybės: tiesiogiai pabendrauti su dauguma potencialių pirkėjų; išsiaiškinti jų nuomonę apie firmą ir produkciją; sužinoti atskirų vartotojų grupių požiūrius; užmegzti tiesioginius kontaktus su savo rinkomis ar atskirais jos segmentais. pristatymai, degustacijos, Pristatymai dažnai organizuojami parodose, bet gali vykti ir kaip savarankiški renginiai. Pagrindinis tikslas — pirkimas. Pristatymui keliami šie reikalavimai: Greitai patraukti dėmesį; Sukelti susidomėjimą; Skatinti norą pirkti; Galutinai įtikinti produkto ypatingumu. Rengiantis prekės pristatymui reikia pasirūpinti: Geromis ir jaukiomis patalpomis; Tinkama produkto pakuotė; Pristatymo scenarijumi ir jį vedančių darbuotojų pasirengimu; Personalo respektabilia išvaizda. Prieš pristatymą reikia išspausdinti kvietimus garbės svečiams. Informacija skleidžiama per VIP ir naudojama tiesioginio pašto sistema. Racionalus reklamos biudžeto paskirstymas bei teisingas reklamos priemonių parinkimas dažnai duoda įmonei gerų rezultatų ir padeda išsiskirti iš konkurentų. nemokami seminarai, demonstravimas. Seminaras - tai tam tikra paskaitos forma, kurios metu suteikiama vertingos informacijos apie firmą, prekes, paslaugas, jų ypatybes, efektyvumą, dažniausiai demonstruojant produkcijos privalumus ir savybes. Seminaro organizavimas yra reikšmingas firmos reklaminei veiklai: Auditorijai tiesiogiai suteikiama informacija apie produktą; Pabrėžiamos unikalios prekės savybės; Seminare dalyvavę žmonės tampa informacijos nešėjais. Nemokami seminarai paprastai rengiami siekiant didinti pardavimų apimtį. Seminaras turi trukti ne ilgiau kaip l vai. ir rekomenduojama, kad reikia skirti tik 15 min. konkrečiam produktui reklamuoti ir demonstruoti). Siekiant efekto auditorijai, reikia suprantamai pateikti informaciją ne tik apie produkto unikalumą, jo teigiamas savybes, bet ir apie panaudotą naujausią technologiją ir atradimus, kuriant šį produktą. Tai reikia seminare pabrėžti. Seminarus pravartu rengti tik geram, kokybiškam gaminiui. Demonstravimo tikslas yra parodyti ir pristatyti prekę, siekiant ją parduoti. Pats demonstravimas negali trukti ilgiau kaip 5 min., per kurias turi būti „apdorojamas" žiūrovas. Prekių demonstravimas bus efektyvus tik tada, kai produktas bus pateikiamas labai patraukliai.

Atgal

Kontaktai

SEO MAMA
Kaunas, Lithuania

© 2009-2022 www.evelinos.info visos teisės saugomos. Visos rinkodaros, marketingo, seo paslaugos

Create a free websiteWebnode