33. Reklamos biudžeto sudarymo principai.

13/07/2012 15:18

Reklamos biudžeto sudarymo principai.
Reklamos biudžetas paprastai būna dalis bendrojo įmonės arba marketingo plano biudžeto. Tam tikra marketingo biudžeto dalis skiriama marketingo komunikacijoms, kurio dalis ir tenka ir reklamai.
Bendras biudžeto dydis labai svarbus reklamos planui, nes tai lemia, kelias reklamos kampanijas bus galima surengti ir kokias tikslines auditorijas palaikyti. Reklamos biudžeto dydis priklauso nuo to, kokios reklamos skleidimo priemonės pasirinktos ir kokios priimamos tikslinės strategijos. Esminis klausimas, į kurį turi atsakyti reklamos biudžeto planuotojai, yra vienas vienintelis: kiek lėšų įmonei tikslinga išleisti marketingo komunikacijų strategijai, tarp jų ir reklamai.
Yra keli reklamos biudžeto apskaičiavimo modeliai. Tačiau naudojant vieną iš jų tikrai nebus sudarytas optimalus reklamos biudžetas. Dažniausiai naudojamas kompromisinis visų modelių variantas, priklausantis nuo įmonės veiklos krypties, jos darbo patirties rinkoje, konkurencijos lygio, apyvartinių lėšų kiekio, naujų prekių ar paslaugų pasirodymo rinkoje ir kitų veiksnių.
Reklamos biudžeto sudarymo metodai
1. Kiek lieka (laisvų pinigų metodas): pardavimo apimtys nepriklauso nuo išlaidų reklamai
2. Nustatyta suma (istorinis metodas)
3. Konkurencinio pariteto metodas. Remiasi kolektyvine patirtimi, artimas optimaliam verslo šakos atstovų biudžetui, leidžia išvengti aštrios konkurencijos.
4. Reklamos rinkos dalies nustatymo metodas remiasi dėmesio dalies koncepcija. Ignoruojama reklamos pranešimo kokybė, reklamos triukšmas, reklamos davėjo reputacija ir kt.
Reklamos dalis skleidimo priemonėse
Vartotojų dėmesys
Rinkos dalis
5. Pastovaus nuošimčio nuo pajamų (pelno) atskaitymo metodas; prociklinė reklamos strategija, absoliuti reklamos priklausomybė nuo bendro įmonės biudžeto, nelankstumas. [didelės, stabiliai veikiančios įmonės]
6. Tikslų ir uždavinių metodas. Išlaidos skiriamos konkretiems tikslams įgyvendinti, detaliai apskaičiuojamos pagal numatytas skleidimo priemones.
Reklamos biudžeto sudarymo elementai
• Reklamos biudžetas turi būti lankstus, lėšos – lengvai perskirstomos
• Kai pardavimas yra spartesnis, nei numatyta reklamos plane, reklamos biudžetą reikėtų didinti
• Pardavimams mažėjant, reklamos lėšos proporcingai gali būti mažinamos
• Rezervinis reklamos lėšų fondas (ne mažiau kaip 10% reklamos metinių išlaidų)
Reklamos intensyvumas
• Vienkartinė reklama, pavieniai reklamos veiksniai
• Reklamos kampanija – kompleksas reklamos pranešimų ir priemonių, kurias vienija tas pats tikslas, paskirstytas taip, kad viena reklama papildytų kitą.
Svarbiausias efektyvios reklamos kampanijos bruožas – kryptingas, nuoseklus poveikis vartotojams.

Atgal

Kontaktai

SEO MAMA
Kaunas, Lithuania

© 2009-2022 www.evelinos.info visos teisės saugomos. Visos rinkodaros, marketingo, seo paslaugos

Create a free websiteWebnode