2. Reklamos komunikacijos procesas ir jo ypatumai

13/07/2012 14:50

2. Reklamos komunikacijos procesas ir jo ypatumai
Komunikacijos procesas
Situacijos analizė
Rinkos/ vartotojų analizė
Konkurentų analizė
Marketingo programa
Įmonės personalo, reklamos, kainų, pardavimo, RSV vaidmuo
Reklamos planas
Tikslai/ segmentavimas/ pozicionavimas
Reklamos žinutės strategija ir taktika
Reklamos skleidimo priemonių strategija ir taktika
Įgyvendinimas
Aptarnaujančios organizacijos
Visuomeninės ir teisinės institucijos
Rodyklės iš komunikacijos proceso į reklamos planą ir: situacijos analizė marketingo programa reklamos planas įgyvendinimas
IMK (integruotų marketingo komunikacijų sistema)
• Integruotos marketingo komunikacijos – tai:
o strateginė įvairių komunikacijos būdų koordinacija, siekiant prekės ženklo vientisumo
• Prekės ženklo pranešimų (brand messages) šaltiniai:
o Planuoti pranešimai
o Produkto pranešimai
o Serviso pranešimai
o Neplanuoti pranešimai
IMK planavimo etapai
1) Marketingo plano peržiūra
2) Rėmimo programų situacijos analizė
3) Komunikacijos proceso analizė
4) Biudžeto nustatymas
5) IMK programos planavimas, reklama, tiesioginis marketingas, e-marketingas, pardavimo
skatinimas, ryšiai su visuomene, asmeninis pardavimas (tikslai, strategija, žinutės ir media strategija bei taktika)
6) Marketingo komunikacijų strategijos integracija ir įdiegimas
7) IMK programos kontrolė ir įvertinimas.
Viskas planuojama kartu [5 punktas], kiekvienas komunikacijos būdas – integruotas, papildo kitą.
IMK modelis
Kontaktai (aplinka) pirkėjų elgesys kontaktai (aplinka) pirkėjų požiūriai, motyvai,
motyvuojantys veiksniai
[viskas ratu, be rodyklių, vidury – informacija]
Sinergijos efektas – įvairios komunikacijos formos naudojamos drauge, duoda didesnės naudos, nei vykdomos atskirai:
10 + 15 = 35%
Reklamos komunikacija apibūdinama kaip socialinės komunikacijos rūšis, nes reklama be visuomenės poveikio neįsivaizduojama. Pagrindinės socialinės komunikacijos funkcijos:
• informacinė – informacijos perdavimas;
• ekspresyvi – gebėjimas išreikšti ne tik informacijos prasmę, bet ir ją įvertinti;
• pragmatinė – sugebėjimas perduoti komunikacinę nuostatą, darančią įtaką gavėjui.
Elementai:
• komunikacijos kanalas
• reklamos užsakovas [davėjas]
• reklamos žinutė
• reklamos skaitytojas [gavėjas, adresatas]
• kodai
• kodavimas
• dekodavimas
• atsakomoji reklamos gavėjo reakcija
• atsakomoji reklamos gavėjų reakcija
• nežinojimas informuotumas palankumas pirmenybės teikimas
įsitikinimas apsisprendimas pirkimas pakartotinis pirkimas.
• grįžtamasis (atgalinis ryšys)
• reklamos kontaktai
• tikslinė auditorija
• referentinės grupės – asmenys turintys įtakos vartotojui priimti sprendimą apie
prekės ar paslaugos pirkimą
• trukdžiai, filtrai, barjerai, arba reklaminis triukšmas
• fiziniai trukdžiai [klaidos, neveikimas]
• psichologiniai trukdžiai [skirtingai suvokiama aplinka, emocijos]
• semantiniai trukdžiai [sąvokų daugiareikšmiškumas]
Procesas:
Reklaminio pranešimo siuntėjas kodavimas reklaminio pranešimo perdavimo priemonės dekodavimas reklaminio pranešimo gavėjas atsakomoji reakcija grįžtamasis ryšys [tarp kanalų veikia filtrai ir trukdžiai]
Reklamos procesas ir jo kūrimo etapai:
Reklama bus efektyvi tik tada, kai reklamos užsakovai ir gamintojai gerai žinos:
• kam reikalinga reklama?
• kam ji skirta?
• ko iš jos yra laukiama?
• kokios reklamos turėjo poveikis buvo geriausias?
Reklamos proceso užsakovai reklamos vykdytojas reklamos priemonės vartotojas

Atgal

Kontaktai

SEO MAMA
Kaunas, Lithuania

© 2009-2022 www.evelinos.info visos teisės saugomos. Visos rinkodaros, marketingo, seo paslaugos

Create a free websiteWebnode