12. Tradiciniai ir naujieji reklamos planavimo metodai.

13/07/2012 15:00

 

Tradiciniai ir naujieji reklamos planavimo metodai.
Planavimas
Strateginis planavimas – tislų nustatymo procesas – ką norime pasiekti?
Strategija (strategijos parinkimas) – kaip pasiekti?
Taktika – kokiomis priemonėmis visa tai įgyvendinti per tam tikrą laiką?
Marketingo planas – tai dokumentas, kuris apima skirtingų marketingo elementų panaudojimo strategijas tam tikriems marketingo tikslams pasiekti
Reklamos planas – tai reklamos kampanijų, numatytų įvykdyti per tam tikrą laiką, visuma.
Reklamos planavimas
Tikslų nustatymas ir tikslinės rinkos identifikavimas
Kokius segmentus norime aprėpti?
Reklamos pranešimo strategijos ir taktikos rengimas – kūrybinis planavimas
Ką norime pasakyti tikslinei rinkai?
Reklamos skleidimo priemonių atranka (atrankos strategijos ir taktikos rengimas) – media planavimas
Kada ir kur su tiksline rinka kontaktuoti?
Reklamos planavimas ir sprendimai
Komunikacijos procesas
Situacijos analizė 
Rinkos/ vartotojų analizė
Konkurentų analizė
Marketingo programa
Įmonės personalo, reklamos, kainų, pardavimo, RSV vaidmuo
Reklamos planas
Tikslai/ segmentavimas/ pozicionavimas
Reklamos žinutės strategija ir taktika
Reklamos skleidimo priemonių strategija ir taktika
Įgyvendinimas
Aptarnaujančios organizacijos
Visuomeninės ir teisinės institucijos
[Rodyklės iš komunikacijos proceso į reklamos planą ir: situacijos analizė à
marketingo programa à reklamos planas à įgyvendinimas]
Rinkodaros planų rūšys
“Iš viršaus į apačią”
Situacijos analizė
Tikslai
Strategija
Taktika/os
[rodyklės žemyn]
“Iš apačios į viršų”
Marketingo rezultatai
Strategija
Taktika/os
[rodyklės į viršų]
Reklamos žinutės skirtos konkretiems įmonės marketingo tikslams pasiekti pagal priimtas strategijas. Tai atliekama strateginio planavimo metu. Strateginis planavimas – sprendimų ruošimo, tikslų nustatymo processas (ko norime pasiekti), strategijso pasirinkimas (kaip siekti), taktikos numatymas (kokiomis priemonėmis tai įgyvendinti per tam tikrą laiką).
Strateginis planavimas apima:
verslo planą
funkcinius planus (marketingo, finansų)
specifinius planus (paskirstymo, reklamos)
Reklamos plano pagrindą sudaro bendroji marketingo prgrama. Reklamos planas ruošiamas remiantis konkrečios reklamos užsakovo situacijos analize. Reklamos planas – reklamos kampanijų, numatomų įvykdyti per tam tikra laikotarpį, visuma. Gali būti paruošti keli reklamos plano variantai su skirtingais reklamos tikslais, strategijomis, reklamos skleidimo priemonėmis, išlaidų dydžiu.
Reklamos planas gali būt itrijų lygių:
1) visos įmonės metinis reklamos planas
2) atskiros reklaminės kampanijos planas
3) individuali strategija kiekvienai reklamai, neįtrauktai į reklaminę kampaniją
Reklamos planas ir reklaminės kampanijso planas yra panašūs tiek sudėtimi, tiek struktūra.

Atgal

Kontaktai

SEO MAMA
Kaunas, Lithuania

© 2009-2022 www.evelinos.info visos teisės saugomos. Visos rinkodaros, marketingo, seo paslaugos

Create a free websiteWebnode