1. Reklamos apibrėžimas, klasifikavimas ir svarbiausi požymiai. Tarpdisciplininis reklamos pobūdis. Reklamos funkcijos ir raida.

13/07/2012 14:48

1. Reklamos apibrėžimas, klasifikavimas ir svarbiausi požymiai. Tarpdisciplininis reklamos pobūdis. Reklamos funkcijos ir raida.
Reklama yra neasmeninė komunikacijos forma, vykdoma per mokamas informacijos skleidimo priemones su aiškiai nurodytu finansavimo šaltiniu [Kotleris].
Reklama – tai užsakovo apmokamas neasmeniškas informacijos apie prekes, paslaugas ar idėjas skleidimas pasirinktinai auditorijai, siekiant užsakovo numatytų tikslų. [lietuviško marketingo vadovėlio autoriai].
Reklama – tai nesuasmeninta,
apmokama,
turinti įtikinimo elementų,
įvairiomis priemonėmis skleidžiama
žinomo reklamos užsakovo informacija
apie prekes, paslaugas, idėjas,
siekiant juos parduoti [Čereška].
Reklama – bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiama informacija, susijusi su asmens komercine-ūkine, finansine ar profesine veikla, skatinanti įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis, įskaitant nekilnojamojo turto įsigijimą, turtinių teisių ir įsipareigojimų prėmimą. [LR reklamos įstatymas].
Reklamos klasifikacija
• Pagal funkcijas ir tikslus: prekinė (komercinė) ir neprekinė (socialinė) [+ politinė ir religinė reklama]
• Pagal tikslines auditorijas: vartotojiška reklama ir verslo (verslas–verslui) [B2B]
• Pagal teritoriją: tarptautinė, šalies, regioninė, vietinė
• Pagal skleidimo priemones: televizijos, spaudos, spausdinta, demonstracinė ir t.t.
Reklamos klasifikavimas pagal turinį:
• Atpažinimo (identifikavimo) reklama. Skirta sukurti ir skleisti institucijos pavadinimą ar simbolį, prekės ženklą atitinkamoje auditorijoje ar visuomenėje.
• Palankumo (reputacijos) reklama. Skatina auditoriją įvertinti ir palaikyti organizacijos propaguojamas vertybes.
• Visuomeninių paslaugų reklama. (visuomeninė reklama). Skirta visuomenei svarbios ekonominės, kultūrinės, socialinės, politinės informacijos sklaidai.
• Asmens reklama.
Reklamos požymiai :
• Reklama yra mokama komunikacijos forma
• Reklamos užsakovas yra žinomas
• Reklama yra neasmeninė (asmeninė, kuriama vis vien žmonių grupei, taigi yra neasmeninė)
• Reklama skleidžiama per tarpininkus, kurie vadinami reklamos skleidimo priemonėmis arba kanalais
• Reklamos žinutė perduodama ne vien kalba (ne tekstinė, bet vizualinė komunikacijos priemonė; naudojami ir kt. elementai)
• Reklamos turinys yra įtikinimas
• Reklama yra ryški
Tarpdiscipliniškumas: Marketingas, Ryšiai su visuomene, Vadyba, Psichologija, Menas, kūryba, Sociologija,
Semiotika: J.Williamson. Docoding Advertisement (1978)
Postmodernizmas: Debord, Taylor, Saarinen, Strinati (kritika, simbolinė – stilius, vaizdas – produkto vertė, ne dėl jo esminės paskirties)
Antropologija: De Mooij
Lyčių studijos: A.Courtney, T.Whipple, Livingstone S., Green G.
Reklama yra glaudžiai susijusi su šiais socialiniais mokslais: Žmonių psichologija, Sociologija, Socialine psichologija. Reklamos teorija formavosi iš kitų mokslų. Sociologija padeda nustatyti tikslinę reklamos poveikio grupę. Psichologija atsako į klausimą, kaip žmogus suvokia reklamą, nagrinėja dėmesį, mąstymą, atmintį. Socialinė psichologija leidžia suvokti, koks yra visuomenės nuomonės formavimo mechanizmas, kaip visuomenėje sklinda informacija.
Reklamos funkcijos (mikro lygmeniu):
• Pateikti ir išskirti prekės vardą iš kitų prekių (paslaugų, idėjų)
• Perduoti objektyvią informaciją apie prekę, jų kokybę ir pardavimo vietą
• Sužadinti pirkėjo norą išmėginti reklamuojamą prekę, įpratinti ją vartoti
• Skatinti ir plėsti prekės vartojimą
• Populiarinti prekės ženklą.
Reklama atlieka ekonomines ir socialines funkcijas.
Lietuviško marketingo vadovėlio autoriai skiria tokias reklamos funkcijas:
• Informavimas
• Skatinimas
• Priminimas
• „advokatavimas“
Svarbiausia yra informuoti apie prekę ar paslaugą, t.y. jų reklama.
• Epocha “iki marketingo”: nuo mainų pradžios iki XVIII a. vid.
o Reklamos raida
Pats žodis “reklama” kilęs iš lotyniško veiksmažodžio “relamare”, reiškiančio “rėkti, šaukti”, taigi yra pagrindo manyti, kad žodinė reklama atsirado seniau nei rašytinė. Taigi pirmoji žodinė reklama buvo senovės Graikijoje, Atėnų gatvėmis vaikščiojančio šauklio ir pranešančio apie vergų, gyvulių ir kitokių prekių pardavimą. Senovės Romoje reklama skelbė apie gladiatorių kautynes, aukštuomenės įvykius. Reklama buvo labai paplitusi senovės miestuose Pompėjoje, Stabijoje, kuriuose rasta daugybė reklaminių užrašų, prekybinių ženklų, simbolių. Jau tada kiekvienas save gerbiantis vyno, grūdų ar gyvulių pirklys turėjo savo prekybinį ženklą – emblemą. Reklaminiai užrašai dažnai siekė ne tik komercinių tikslų, bet ir politinių, yra rastų užrašų, kur žmones kvietė balsuoti už vieną ar kitą politinį veikėją. Visi šie užrašai ir yra šiuolaikinės reklamos pirmtakai.
Egzistavo trys pagrindinės reklaminės veiklos formos:
1) Prekinis ženklas. Gildijų sistema teisiškai gynė tam tikrų prekių gamintojus. Prekių be gildijosantspaudo negalima buvo pardavinėti, o antspaudo padirbinėjimas buvo griežtai baudžiamas. Šią gamintojo identifikacijos ir su tuo vardu asocijuoto kokybės įvaizdžio funkciją prekinis ženklas atlieka iki šių dienų.
2) Iškaba. Pompėjos kasinėjimai rodo, kad ant sienų, prie įėjimų į parduotuves, buvo užrašai
apie parduodamas prekes. Komercinio pobūdžio pranešimus finikiečiai nupiešdavo ties prekybiniais keliais ant gerai matomų uolų. Juos galima laikyti išorinės reklamos pradininkais. Vėliau šis būdas buvo patobulintas: užrašą kabindavo ne ant sienos, o skersai gatvės. Dar vėliau į tokius užrašus įrengė dirbtinį apšvietimą ir judančias dalis siekiant didesnio dėmesio pritraukimo.
3) Miesto šauklys. Senovės Graikijoje miesto šaukliams buvo mokama už tai, kad jie
vaikščiodami gatvėmis balsu pranešdavo svarbiausias naujienas. Viduramžių Anglijoje ir Prancūzijoje jie vaikščiodavo gatvėmis atkreipdami miestiečių dėmesį su skambučiu. Po paskutiniųjų žinių pranešimo jie perduodavo apmokamus užsakovų skelbimus, dažniausiai tai būdavo gėrimų įstaigos.
Ankstyvoji spausdintinė reklama. XV–XVI a. vystantis spausdinimo technologijai atsirado pirmieji šiuolaikinės reklamos ženklai. Pirmas iš mums žinomų atspausdintų reklaminių skelbimų pasirodė 1473 metais anglų kalba. Anglas Viljamas Kokstonas atspausdino ir išplatino skelbimą, kuris prašė potencialius pirkėjus atkreipti dėmesį į jo išleistą knygą.
XVII a. viduryje Anglijoje prasidėjo vadinamų „merkurijais“ savaitraščių leidyba. Taip spausdinimo presas tapo reklaminių skelbimų platinimo priemone tarp raštingosios gyventojų dalies. Dauguma to meto skelbimų buvo išreikšta paprasto pareiškimo forma. To meto reklamos užsakovai siūlė importuojamas į Angliją naujas prekes.
Pirmoji spausdinta reklama buvo afišos, reklaminiai lapeliai, skelbimai laikraščiuose. Šių “komercinių” pranešimų pagrindinis tikslas buvo informacija, o ne įtikinimas.
• Masinių komunikacijų epocha: iki XX a.pr.
Žodis reklama (advertisement) atsirado apie 1655 metus. Jį naudojo Biblija ir jis reiškė perspėjimą ar pranešimą. Knygų leidėjai šiuo terminu pavadindavo daugumą pranešimų apie būsimus leidinius, o 1660 metais šį žodį parduotuvių savininkai pripažino kaip komercinės informacijos pavadinimą.
Europoje reklamos suklestėjimas susijęs su prancūzu Teofrasto Renostno. Paryžiuje jis 1630 m. atidarė pirmą reklamos biurą. Jis laikomas europietiškos reklamos pradininku. 1740 m. Londone pasirodė pirmasis spausdintas lauko plakatas arba skelbimų lenta.
Reklama XIX a. 1885 metais buvo sukurta efektyvi surinkimo mašina (linotipas, Mergentalerio patentas).
Radijo, TV išradimas
• Tyrimų epocha
Reklamos socialinės funkcijos.
1) Reklama plečia gyventojų akiratį, turtina žinias, informuoja apie mokslo ir technikos laimėjimus, šviečia pirkėjus.
2) Reklama padeda lavinti gyventojų estetinį skonį, propaguodama skoningas, meniskai apipavidalintas prekes. Prekių ir namų apyvokos reklama – mados formavimo šaltinis.
3) Turi įtakos šiuolaikinio, sveiko, kultūringo gyvenimo būdo propagavimui. Šią funkciją atlieka sporto, turizmo, teatro ir kt. reklama.
4) Propaguoja buities kultūros ir racionalios mitybos principus. Šiuo tikslu kuriamos reklaminės TV laidos, spausdinami informaciniai propagandiniai straipsniai labiausiai skaitomuose laikraščiuose.
Reklamos ekonominės funkcijos.

1) Padeda subalansuoti prekių pasiūlą ir paklausą.
2) Tobulina ir skatina naujus gyventojų poreikius.
3) Padeda pirkėjams orientuotis rinkoje.
4) Skatina gamybos tobulėjimą, gaminių kokybę.
5) Parengia rinką naujoms prekėms.
6) Padeda tirti, reguliuoja ir formuoja rinką.
7) Spartina prekių judėjimą, mažina jų atsargas.
8) Mažina sezoniškumo įtaką.
9) Propaguoja pažangius pardavimo metodus.
10) Didina pirkėjų skaičių.

Atgal

Kontaktai

SEO MAMA
Kaunas, Lithuania

© 2009-2022 www.evelinos.info visos teisės saugomos. Visos rinkodaros, marketingo, seo paslaugos

Create a free websiteWebnode